Handmade Carpet kilim “Pillowcase”

Handmade Carpet kilim “Pillowcase”

SKU: 122364 Categories: , Tag:

Additional information

Dimensions 40 × 40 cm

Brand

Kumayri Carpet